Vejledninger

Anførselstegn

Dette er en vejledning til, hvordan alle anførselstegn automatisk kan blive ens og komme til at vende rigtigt. Pakken indeholder også et testdokument og foruddefinerede søgninger (Queries) til InDesign, som kan bruges både til at rette anførselstegn og til at finde fejl som “rottetænder”, dobbelte kommaer mm.

Checkliste inden tryk

Denne checkliste hjælper på samarbejdet med trykkeriet.
Checklisten kan både bruges som huskeseddel, men må også gerne
afleveres sammen med materialet til trykning.
Der kan afkrydses, downloades hjælpemidler og skrives bemærkninger.
Ved spørgsmål, så ring eller mail en kontaktperson hos Narayana.

Color Management

Her er en beskrivelse af hvad colormanagement og ICC-Profiler er og hvordan de bruges hos Narayana Press: Du kan læse beskrivelsen her.

Digitale billeder

Her gives et overblik over krav til digitale billeder som skal bruges til tryk. Vejledningen beskriver bl.a. i hvilket filformat billederne bedst leveres, i hvilke størrelser billederne kan bruges, og hvilke krav der stilles til kalibrering af skærm og prøvetryk-systemer.

Diskret »usynlig« skygge til svært læsbar tekst

En opskrift for at forøge læsbarheden af tekst, når den står på en urolig baggrund.

Filserver – Narayana Press

Elektroniske filer kan overføres til Narayana Press filserver. Hvis du har en konto hos Narayana Press: Klik på linket: file.narayana.dk.
Hvis du ønsker at få oprettet en konto hos Narayana Press kan du sende en mail til: press@narayana.dk

Flersprogsproduktion

Denne vejledning fortæller, hvordan man opretter og checker dokumenter og illustrationer til sprogskifte.

Formler

Her gives tips til, hvordan man kan konvertere og formatere formler med Word og MathType.

ICC-profiler - installation

Her er en beskrivelse af hvordan man installerer ICC-profiler:
Du kan læse vejledningen her.

ICC-profiler med GCR - indstillinger i Photoshop

Her er en beskrivelse af de indstillinger man bruger i Photoshop, for at opnå det bedste resultat, når man konverterer med GCR-profiler:
Du kan læse vejledningen her.

InDesign – Check af farvebrug

Denne vejledning fortæller, hvordan man i InDesign kan se hvilke farver der er brugt i et dokument, og hvordan man kan konvertere fx spot- eller RGB farver til CMYK.

InDesign – Open Type

Her fortælles lidt om, hvordan Open Type skrifter i InDesign kan forenkle formatering af blandt andet “Oldstyle” tal og brøker.

InDesign – Samling af filer

Denne vejledning fortæller, hvordan man kan bruge layoutprogrammets samlefunktion til at sikre at alle fonte og billeder kommer med, når et åbent dokument sendes til tryk.

Indeks

Her gives tips til, hvordan man kan markere indeksord i manus, eller opstille en liste over de emner der skal søges efter.

Manus

Her gives tips til, hvordan man kan markere forskellige teksttyper og overskriftsniveauer, og hvordan man håndterer tabeller, illustrationer, specialtegn og noter.

Omslagsopsætning

Denne vejledning tager udgangspunkt i Narayana Press’ målberegning af omslag. Målene fra rapporten indtastes i layoutprogrammet, som derudfra laver en målfast dokumentopsætning.

Opsætning af spiralbog (med objekter over beskæring i ryggen)

Hvordan man kan tage højde for beskæring i ryggen, når bogen skal spiraliseres.
I download ligger også en InDesign skabelon

PageMaker – Fremstilling af trykklar PDF

Narayana Press anbefaler, at trykklare dokumenter leveres som PDF. Ud over en vejledning indeholder pakken alle nødvendige indstillinger til fremstilling af trykklar PDF fra PageMaker 7.

QuarkXPress – Fremstilling af trykklar PDF

Narayana Press anbefaler, at trykklare dokumenter leveres som PDF. Ud over en vejledning indeholder pakkerne alle nødvendige indstillinger til fremstilling af trykklar PDF fra QuarkXPress 4 til 6.

QuarkXPress – Samling af filer

Denne vejledning fortæller, hvordan man kan bruge layoutprogrammets samlefunktion til at sikre at alle fonte og billeder kommer med, når et åbent dokument sendes til tryk.

QuarkXPress – Ægte og uægte skriftsnit

Denne vejledning viser, hvor forskelligt ægte og uægte skriftsnit kan se ud, hvorfor problemet opstår, og hvordan det rettes.

Satsinstruks

Dette er et skema i PDF format, som kan udfyldes og sendes til grafikeren sammen med manus. Her angives alle oplysninger til brug for ombrydning, såsom format, typografi, placering af billeder, noter mm.

Scannervejledning

I forbindelse med levering af både originaler til scanning og elektroniske filer anbefaler vi at benytte Narayanas scannervejledning. Her kan du bl.a. angive de ønskede filnavne, størrelser og papirtype.

Word makroer og InDesign Queries

Her kan hentes makroer til Word, som fjerner dobbelte ordmellemrum og andre småfejl, og markerer forskellige typer formatering, samt foruddefinerede søgninger (Queries) og tegnforme til InDesign, som kan bruges til at bevare kursiver mm. Pakken indeholder også vejledninger i installation og brug af begge, og tips til import og formatering af tekst i InDesign.

Word – Fremstilling af trykklar PDF

Narayana Press anbefaler, at trykklare dokumenter leveres som PDF. Pakken indeholder en vejledning samt indstillinger til udskrivning af trykklar PDF fra Word 2003 via Adobe Acrobat.