Et glimt fra stalden

09-03-2018
To venner i kalveboksen.
De større kvier går udenfor. Her er de på vej til deres foderplads.

Køerne er meget opmærksomme på hvad der sker omkring dem.

De er ude for at få frisk luft og motionere hver dag, når vejret er til det. Sommeren tilbringer de udenfor og kommer kun indendørs til malkningerne.

I stalden består deres foder af hjemmeavlet kløvergræs-ensilage, wraphø, valset hvede og rug.

Nu står den på malkning.

Narayana’s to landbrugselever, Peter Lauritsen og Andrea Topsøe, hjælper med pasning af køerne, som led i deres uddannelse på Kalø Økologiske Landbrugsskole som ‘Global Organic Farmer’.

Peter er igang med desinfektion inden malkningen.

Hygiejne er meget vigtig ved mælkeproduktionen og kræver fuld opmærksomhed.
Andrea forbereder malkevognen ...
... og desinficerer båsene med kalk.
De første mælkestråler bliver håndmalket for at checke om mælken er i orden.
Så bliver malkemaskinen sat på.
Maskinen bliver automatisk taget af efter færdig malkning, som man kan se til højre på billedet, hvor den har løsnet sig. Rengøring af yveret med desinficerede klude hører til programmet, både inden og efter malkning.
Koen Veena er meget tilfreds efter god behandling af eleverne.
Den friske mælk bliver samlet i mælketanken.

‘Kimtal’ er betegnelsen for antal af bakterier i mælken og bliver regelmæssigt målt og checket.

På analysesedlen fra forrige mælkeafhentning, som udskrives af Arlas mælketankvogns computer ved afhentning af mælk, står der: “2 Mdr. gns. totalkim 3”. Det betyder at totalindholdet af bakteriekim i mælken har været 3.000/ml i gennemsnit i 2 måneder. Det er det laveste tal Arla kan analysere. Med 3.000 kim/ml i gennemsnit er mælken i 1. klasse extra, hvor den øvre grænse er 60.000 kim/ml.